Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Strategisk Næringsplan
Hopp til hovedinnhold

Strategisk Næringsplan

 Det er utarbeidet en masterplan for næringsliv i Værnesregionen. Den ble endelig vedtatt av kommunestyrene i 2012.

Stjørdal Næringsforum hadde ansvar for prosjektledelsen, og bygget arbeidet på de mål og strategier som er vedtatt for Værnesregionen. Stjørdal var utpekt som ”motor” for dette arbeidet. Det er kommunestyrene i hver av de seks kommunene og Regionrådet i Værnesregionen vedtok den endelige versjonen av næringsplanen i løpet av første halvår 2012.

Arbeidet var organisert som en åpen prosess av Næringsalliansen i Værnesregionen (de ulike næringsforeningene/-selskapene i kommunene) og næringsavdelingene i de seks kommunene. Prosessen var delt inn i ulike faser hvor man konkluderte underveis. De ble fokusert på å komme fram til konkrete handlinger som bygger på de styrkene som finnes i de ulike miljøene i regionen. Næringsliv og kommuner ble involvert på ulike stadier i prosessen gjennom samlinger, undersøkelser og diskusjoner.

Endelig vedtatt versjon av strategisk næringsplan finner du her:
 
Våren 2015 ble det gjort en midtveisevaluering av arbeidet. Resultatet fra evalueringen er oppsummert i denne presentasjonen.
 
I etterkant av evalueringen ble det utarbeidet en tiltaksplan der arbeidet med tiltak i 2015 og 2016 er beskrevet.

 

Oppdatert: 31.10.2017 08:53
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground