Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Fullførte prosjekter - Helse- og omsorgsprosjekter
Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgsprosjekter

 

Fire av kommunene i Værnesregionen har jobbet med flere ulike delprosjekt innenfor helse- og omsorg.

Fagråd Oppvekst (skole og bhg.)
Etter modell fra fagråd helse er det opprettet et fagråd for oppvekst i Værnesregionen, bestående av oppvekstleder el. tilsvarende fra hver av kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal, PPT leder VR, BV leder VR, IKT-VARIT og samhandlingsleder.
Felles Kommuneoverlege-funksjoner
Interkommunalt samarbeid om kommuneoverlege er nå vedtatt. Samarbeidet ble satt i drift fra 01.01.16.
IT prosjekt – MUNT 3 meldingsutveksling
lokalt og regionalt; overvåkingssentral
​Meldingsutveksling fase 3 Meldingsovervåking av all
meldingstrafikk – N-T. Er vedtatt i alle kommuner og oppstarten for drift var 01.01.16. Les mer om prosjektet her.
VR DMS
Har jobbet med mange prosjekter som et resultat av utvikling og tilpasning til behov. Prosjektene har vært i samarbeid med helseforetak og kommuner i Værnesregionen. For mer informasjon se her.
VR Forvaltning
​Koordinerende Enhet VR. Vedtatt i alle kommuner. Oppstart for drift var 01.01.16.
Nytt nødnett
Nytt nødnett innfaset
Sokratesprosjektet
Samhandlingsprosjekt mellom VR og DPS ift. kompetanseutvikling og utveksling, UV, læring mv. Har vært gjennomført iht. plan mellom DPS og kommunene
 
Oppdatert: 18.02.2016 13:46
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground