Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Fullførte prosjekter - Interkommunalt samarbeid om NAV i Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Interkommunalt samarbeid om NAV i Værnesregionen

 

Bakgrunnen for dette prosjektet var at NAV Selbu og NAV Tydal i 2012 startet en utredning av mulighetene for et interkommunalt samarbeid med et felles NAV tjenesteområde og felles leder.

Både kontoret i Selbu og i Tydal var sårbare på grunn av kontorenes størrelser. Et samarbeid kunne derfor bidra til å sikre bedre rettssikkerhet for brukerne, mer effektiv og stabil drift, større fagmiljø og enhetlig forvaltningspraksis.

Våren 2013 kom det forslag fra rådmannen i Tydal om å utvide utredningen til å omfatte et integrert samarbeid i Værnesregionen mellom NAV Tydal, NAV Selbu og NAV Værnes Nord. I et felles møte mellom Fylkesdirektørene i NAV Nord-Trøndelag, NAV Sør-Trøndelag og Arbeidsutvalget i Værnesregionen juni 2013 ble det enighet om å nedsette en tverrfaglig prosjektgruppe som skulle utrede muligheten for et felles NAV tjenesteområde.
 
Mandatet til prosjektgruppen ble å utrede forutsetningene for å etablere NAV i Værnesregionen under felles ledelse og administrasjon etter vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg, med hovedvekt på § 28 b Administrativt vertskommunesamarbeid. Prosjektgruppen skulle bestå av tillitsvalgte i NAV, NAV-ledere og representanter fra NAV fylke og arbeidet skulle munne ut i en fagrapport, samt forslag til samarbeidsavtale. Det var en forutsetning for arbeidet at ingen kontor skal legges ned.
 
Regionrådet i Værnesregionen tok Arbeidsutvalgets vedtak til orientering 19. juni 2013.
 
Hovedmålsettinger for å opprette et NAV Værnes med kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal er:
  • Bedre tjenester for brukerne i hele regionen
  • Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
  • Økt rettssikkerhet for innbyggerne
  • Sikre enhetlig forvaltningspraksis
  • Mer effektiv og stabil drift
  • Attraktive og robuste fagmiljøer

Fagrapport og forslag til samarbeidsavtale ble behandlet av Regionrådet og Kommunestyrene våren 2015. Dokumentene kan leses her.

Startskuddet for hovedprosjektet gikk 1. juli 2015 og den nye driftsorganisasjonen NAV Værnes ble etablert fra og med 01.01.16.

 

Oppdatert: 08.02.2016 14:57
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground