Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kompetanse og rekruttering

 

Værnesregionens kommuner har behov for å rekruttere mange nye ansatte de neste årene. Et eget prosjekt er igangsatt.

Kommunene i Værnesregionen står ovenfor store utfordringer i forhold til å kunne rekruttere ansatte med riktig kompetanse i årene fremover.  Høy gjennomsnittsalder på ansatte, gir stor avgang av personell, samtidig som det vil være underskudd på arbeidskraft totalt sett. Dette vil føre til sterk konkurranse om arbeidskraften, og arbeidsgivere som bevist setter inn rekrutteringstiltak vil bli vinnerne.

En gjennomgang av de ansattes alder i de seks kommunene i Værnesregionen, viser at nesten 800 ansatte vil gå av med ordinær alderspensjon fram til 2019. I tillegg til disse kommer ansatte som går av med avtalefestet pensjon, ansatte som må slutte på grunn av helseproblemer og ansatte som slutter for å starte i annen jobb. Trolig må de seks kommunene rekruttere inn nærmere 1.500 nye ansatte de kommende åtte årene.

Kommunene enkeltvis har betydelige utfordringer for å vinne kampen om kompetent arbeidskraft. Et interkommunalt samarbeid vil kunne bidra til å identifisere og igangsette tiltak som vil føre til at kommunene i Værnesregionen vil bli oppfattet som attraktive arbeidsgivere for personer med ulik kompetanse.

En prosjektgruppe, med deltakere fra alle seks kommunene, har jobbet med temaene kompetanse og rekruttering og har listet opp en rekke tiltak som kan bidra til å lette rekrutteringen i enkeltkommunene framover. Både Regionrådet og Arbeidsutvalget har behandlet forslagene til tiltak, og har i første omgang valgt å fokusere på profilering og omdømme av enkeltkommunene og Værnesregionen som helhet.
 
Arbeidet med profilering og omdømmebygging er igangsatt og første steg var å kartlegge situasjonen. I den forbindelse har Appareo Kommunikasjon og Sentio Research Norge gjennomført en kommunal omdømmeundersøkelse blant beslutningstakere i fem av de seks kommunene i Værnesregionen. Parallelt gjennomførte Sentio Research Norge en borgerundersøkelse blant innbyggerne i de samme fem kommunene.

 

Oppdatert: 31.08.2015 09:47
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground