Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Helse- og omsorgsprosjekter
Hopp til hovedinnhold

Prosjekter innen helse og omsorg

 Det jobbes med flere helse- og omsorgsprosjekter i Værnesregionen i forbindelse med samhandlingsreformen.

Oversikt over pågående prosjekter
 
Rehabilitering/ Habilitering
Prosjektsamarbeid mellom VR og Meråker kurbad
Kommunepsykolog barn og unge
Interkommunalt samarbeid om kommunepsykolog er under behandling i råd og utvalg i løpet av våren 2016.
SiO (statlig finansiering av omsorgstjenester)
Stjørdal og Selbu med i nasjonalt prosjekt med oppstart våren 2016
Samordning av tjenester for barn og unge
Enhet barn og unge, Barne- og familieenheten og Barnas Hus. Legges frem for behandling ila. våren 2016.
Bo lengre hjemme
Prosjekt for å ta i bruk velferdsteknologi, der mottak av sensorsignaler skjer i den elektroniske pasientjournalen. Les mer om prosjektet her.
Felles alarmsentral
​Det utredes ulike modeller for felles alarmmottak i regionen for å kunne gi gode, kvalitative og effektive tjenester til våre innbyggere. Les mer om prosjektet her.
Familiens Hus
I utgangspunktet et Stjørdalsprosjekt, men berører alle kommuner da det planlegges interkommunale enheter inn.
Tjenesteutvikling Nord-Trøndelag
Utvikling av helsetjenester – bla. DMS – i samarbeid med Helse Nord-Trøndelagtvikling av helsetjenester – bla. DMS – i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag
Helseplattformen
​«Én innbygger én journal»
Rus og psykiatri ​
​Prosjekt for etablering av KAD (Kommunalt Akutt Døgntilbud) senger innen rus- og psykiati.
Flyktningtjeneste
Forprosjekt for å se på mulighetene for felles flyktningtjeneste. Rapport fra forstudie kan leses her.

For mer informasjon om helse- og omsorgsprosjektene, ta kontakt med samhandlingsleder Runar Asp, e-post: runar.asp@varnesregionen.no

 

Oppdatert: 18.02.2016 13:50
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground