Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Fra magefølelse til handling
Hopp til hovedinnhold

"Fra magefølelse til handling"

 - Sammen om tidlig innsats i VærnesregionenVærnesregionen er en modellkommune. Som modellkommune skal vi utvikle helhetlige strategier for tidlig innsats og oppfølging av barn og unge som lever i familier med utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold og andre risikofaktorer.

Samhandlingsmodellen skal bidra til tidlig innsats og helhetlig, systematisk oppfølging av barn og unge med behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet.


Samhandlingsmodellen er inndelt i tre nivåer for å sikre kvalitet, forankring og varig drift av arbeidet.

Oppdatert: 13.08.2018 15:55
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground