Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Felles kompetansemiljø innen plan, landbruk og miljøvern
Hopp til hovedinnhold

Felles kompetansemiljø innen plan, landbruk og miljøvern

 Det arbeides med å finne gode samarbeidsløsninger innenfor planlegging, byggesak, miljøvern, landbruk, deling/oppmåling, plan- og geodatabehandling.

I 2010 ble det  gjennomført en forstudie for å kartlegge kapasitet og behov for tjenester for kommuneplanlegging, kart og oppmåling i Værnesregionen. Hovedmålsettingen var å bygge opp et robust fagmiljø for deltagende kommuner innen arealplanlegging, byggesaksbehandling, deling/oppmåling og utviklingsprosesser. Formålet med samarbeidsløsningene var å øke kapasiteten og utnytte kompetanse på en bedre måte. Kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal deltok i forstudien. Rapporten fra forstudiet leser du her.
 
I 2013 tok Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST), sammen med
Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og KS Sør-Trøndelag (KSST), initiativ til et fylkesdekkende pilotforsøk, med sikte på styrke plan-, landbruks- og miljøkompetansen i kommunene. Regionrådet i Værnesregionen vedtok da å delta i fylkespiloten med et forprosjekt som skulle jobbe med å finne gode samarbeidsløsninger innenfor planlegging, byggesak, miljøvern, landbruk, deling/oppmåling, plan- og geodatabehandling i Værnesregionen.
 
Foreløpig prosjektrapport ble lagt fram for Regionrådet til orientering for første gang i februar 2015. I etterkant jobbet prosjektgruppa med en tilleggsutredning som ble lagt fram for Regionrådet etter valget høsten 2015. Prosjektrapporten og tilleggsutredningen ligger tilgjengelig med alle vedlegg her.
 
Prosjektrapport og tilleggsutredning vil bli lagt fram til endelig behandling i Regionråd og kommunestyrer i løpet av vinteren/våren 2016.
 
 
Oppdatert: 31.10.2017 09:12
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground