Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter
Hopp til hovedinnhold
- Sammen om tidlig innsats i Værnesregionen
"Fra magefølelse til handling"
Regionrådet i Værnesregionen vedtok i møte 23. august 2016 å igangsette prosjektet Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Sluttrapporten er nå ferdigstilt og blir kunngjort på denne siden samtidig med presentasjonen i Regionrådet.
Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen
Det arbeides med å finne gode samarbeidsløsninger innenfor planlegging, byggesak, miljøvern, landbruk, deling/oppmåling, plan- og geodatabehandling.
Felles kompetansemiljø innen plan, landbruk og miljøvern
I trestrukturen til venstre finner dere en oversikt over fullførte prosjekter i Værnesregionen.
Fullførte prosjekter
Det jobbes med flere helse- og omsorgsprosjekter i Værnesregionen i forbindelse med samhandlingsreformen.
Prosjekter innen helse og omsorg
Det er utarbeidet en masterplan for næringsliv i Værnesregionen. Den ble endelig vedtatt av kommunestyrene i 2012.
Strategisk Næringsplan
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground