Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Hopp til hovedinnhold

Værnesregionen brann- og redningstjeneste

 

Værnesregionen utreder forutsetningene for å etablere en felles brann- og redningstjeneste for kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.

​Brann- og redningstjeneste er en lovpålagt oppgave som krever høy grad av kompetanse og vil være ressurskrevende for alle kommuner. Tjenesten omfatter forebyggende-, operative -og beredskapsmessige tjenester som det har vist seg formålstjenlig, og i enkelte tilfeller nødvendig, å samarbeide om.

Arbeidsutvalget vedtok 8. mai 2013 å gjennomføre en forstudie for å gi grunnlag for å vurdere om en felles brann- og redningstjeneste kan være mulig i Værnesregionen. Forstudien ble påbegynt våren 2014 og ble avsluttet i november 2014. Rapporten fra forstudien kan leses her.

Våren 2015 ble arbeidet videreført i et forprosjekt som skal utrede forutsetningene for å etablere en brann- og redningstjeneste i kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal under felles ledelse og administrasjon.

Det skal også utredes nærmere vedr. mulighetene for et samarbeid om beredskapstjenester i et regionalt perspektiv, samarbeid og samlokalisering med andre etater i Værnesregionen - samt de praktiske implikasjoner ved å etablere et interkommunalt samarbeid ut i fra et bruker- organisasjons- og ansattperspektiv.
 
Prosjektgruppa består av:

 

 

Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder)

 

 

Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune)

Annar Bjørnbeth (Selbu kommune)

Håvard Nicolausson (Meråker kommune)

Rune H​yldmo, Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Rune Hegge, Sekretariatet Værnesregionen

 

 
 
 

 
 
 

 

Oppdatert: 31.10.2017 08:52
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground