Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Utviklingsprosjekter - Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

 

Regionrådet i Værnesregionen vedtok i møte 23. august 2016 å igangsette prosjektet Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen.

Sluttrapporten er nå ferdigstilt og blir kunngjort på denne siden samtidig med presentasjonen i Regionrådet.

​Prosjektet har som målsetting å skape god og effektiv styring og ledelse samtidig som det demokratiske perspektivet for alle kommunene videreutvikles.

Invitasjon til anbudskonkurranse sendes nå ut til aktuelle leverandører i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.
 
Vedtak i Regionrådet Værnesregionen - 23.08.2016
Forprosjektplan, Konkurransegrunnlag og Kravspesifikasjon for prosjektet Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen vedtas.
 
Kostnadsrammen for prosjektet er inntil kr. 500.000,- ekskl. MVA. Kostnadene fordeles likt mellom de seks kommunene i VR.
 
AU gis fullmakt til å velge ut minst tre relevante leverandører og utlyse begrenset anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelse og Forskrift om offentlige anskaffelser til disse.
 
Regionrådet ber om at sluttrapport med forslag til evt. ny organisering legges frem til politisk behandling i april/mai 2017.
 
Det søkes om skjønnsmidler til prosjektet fra Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag.
Sluttrapporten for evalueringsprosjektet er nå levert.


Her finner du bakgrunnsdokumentene i saken:

Forprosjektplan, Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen.pdfForprosjektplan, Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen.pdf

Konkurransegrunnlag Evaluering av styring og ledelse i VR.pdfKonkurransegrunnlag Evaluering av styring og ledelse i VR.pdf

Kravspesifikasjon Evaluering av styring og ledelse i VR.pdfKravspesifikasjon Evaluering av styring og ledelse i VR.pdf

Utkast kontraktsvilkår.pdfUtkast kontraktsvilkår.pdf ​​​​

Oppdatert: 15.03.2017 14:45
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground