Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Politiske nemnder

 I 2011 forelå en utredning om felles politisk styringsløsning for samarbeidet i Værnesregionen. En løsning med vertskommune med politisk nemnd ble utviklet og implementert som styringsløsning fra 2012.

Ny politisk styringsstruktur innebærer opprettelse av tre politiske nemnder med helhetlig beslutningsmyndighet for hhv. barn og unge (barneverntjenesten og PPT), legevakten og helse- og omsorgsoppgaver knyttet til samhandlingsreformen (herunder forvaltningskontor, DMS og frisklivssentral). Politisk nemnd for barn og unge har 15 medlemmer, nemnd for legevakt 11 medlemmer og nemnd for helse og omsorg 11 medlemmer.
 
Malvik står utenfor den nye styringsordningen og deltar ikke i ordninger som omfattes av politisk nemnd. Frosta deltar ikke i politisk nemnd for legevakt og helse- og omsorg. Representasjonen i nemndene er basert på fem representanter fra vertskommunen (Stjørdal), med tillegg av to representanter fra hver av de øvrige deltakerkommunene. For inneværende valgperiode er det gjennomgående representasjon i nemndene.
 
I den nye styringsmodellen er vertskommunesystemet koplet sammen med Regionrådets organer for å sikre samordning og forankring av det løpende samarbeidet. Regionrådet og Arbeidsutvalget består med ansvar for interessepolitikk og felles utviklingsarbeid i samarbeid med sekretariatet. Den nye styringsløsningen ble følgeevaluert av et eksternt forskningsmiljø i perioden 2013-2015. Sluttrapport forelå 1. mars 2015 med sikte på at kommunene skal vurdere framtidig styringsstruktur fram mot kommunevalget høsten 2015.
 
Mer om følgeevalueringen av politiske nemnder kan leses her.
 
Oppdatert: 03.07.2015 15:30
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground