Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - VR Helse - Velferdsteknologi
Hopp til hovedinnhold

Velferdsteknologi

 Kommunene i Værnesregionen har stor fokus på hvordan man kan ta i bruk teknologi for å oppnå selvstendighet og egemestering for å kunne bo lengst mulig hjemme.

 

lyspære.png

  

"Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av  forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag."

-Sitat Kåre Hagen

  

I årene som kommer vil pleie- og omsorgssektoren stå overfor store utfordringer, det blir flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser.

Værnesregionen tar disse signalene på alvor og har et sterkt ønske om å finne fremtidsrettede løsninger og legge tilrette for innovative løsninger for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud til våre innbyggere i fremtiden. Vi vil tilrettelegge for et  sikkert og effektive tjeneste.

På bagrunn av dette har Værnesregion ulike pågående prosjekter som skal bidra til å møte morgendagens utfordringer- både ovenfor kommunenes innbyggere og intern drift i kommunen.

Mange kommuner bruker ordet hverdagsmestring som metode for å kunne mestre egen hverdag. For å oppnå hverdagsmestring kan man blandt annet bruke både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som metoder for å oppnå mestringen.

Helsedirektoratet har lansert en video som skal stimulere til å ta i bruk velferdsteknologi som en  del av morgendagens omsorg.

  

teknologi11.png

Hva er velferdsteknologi?

 
Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
Selvhjulpenhet
Økt livskvalitet
Egenmestring
Forebygging
Effektivisering

 

 
 
 Velferdsteknologi:

Velferdsteknologi er et vidt begrep. Vi har valgt å dele begrepet inn i tre ulike nivåer:

Hyllevareteknologi; teknologi man kan kjøpe selv for å forenkle sin egen hverdagn. Det kan være:

Enkel strømbryter/tidsur
 
Robotstøvsuger
 
Sensorbelysninger med automatisk tenning av lys ved bevegelsessensor 
 
Elektronisk kalender på nettbrett
 
Videokommunikasjon (skype/facetime)
 
GPS– mobil trygghetsalarm med lokaliserings-teknologi

 

Hvis man ønsker å finne mer ut om ulike teknologiske løsninger, er det opprettet et demonstrasjonrom. Se på Smartbo sine hjemmesider, for å finne ut mer, og ta kontakt for å kunne besøke demonstrasjonsrommet.

Hjelpemiddel; som man kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om ulike hjelpemidler, f.eks:

Komfyrvakt

Tidsbryter

samtaleforsterker

Digitale kalendre

Klokker  med talefunksjon

 Hjelpemiddeldatabasen har man en oversikt over hjelpemidler det kan søkes om.

 

 

Tjeneste; som kan bli en del av pleie og omsorgstjenesten. Les mer om Trygghetspakken og de ulike teknologiske løsningene kommunen kan tilby.

 

 

 

 

 Bilde1.png

 
 
 

 

Vi ser også behov for å spre informasjon om bruk av velferdsteknologi til ansatte i pleie og omsorgstjenesten og innbyggere generelt. Derfor har vi utarbeidet en informasjonsbrosjyre som gir et lite innblikk i hva velferdsteknologi kan bistå med for å forenkle hverdagen:

 

Informasjon om velferdsteknologi i VR lesevennlig.pdfInformasjon om velferdsteknologi i VR lesevennlig.pdf

informasjon om velferdsteknologi i VR 26.6.15 utskriftsversjon.pdfinformasjon om velferdsteknologi i VR 26.6.15 utskriftsversjon.pdf

 

Oppdatert: 19.02.2016 14:04
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground