Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - VR Helse - Velferdsteknologi - Anskaffelse av responssenterløsning
Hopp til hovedinnhold

Anskaffelse av responssenterløsning

 Kommunene i Værnesregionen har sammen med Kongsbergregionen og Tromsø kommune, gjennomført en anskaffelse av responssenterløsning for mottaksløsning av varsler for teknologiske løsninger innen helse og omsorg.

​Kommunene i Værnesregionen har jobbet strategisk med velferdsteknologi siden 2013. For å kunne skalere implementeringen av teknologi i tjenesten, må organisasjonen rigges både teknisk og organisatorisk for å kunne håndtere mottak av varsler fra teknologien. Derfor ble  det gjennomført en saksutredning for behov for responssenter. 

Etablering av felles responssenter for mottak av signaler for trygghetsalarmer og velferdsteknologi ble vedtatt av kommunestyrene. Vedtatt at dette etableres samlokalisert med Værnesregionen Legevakt.  

responssenterløsning.png

Det ble gjennomført dialogmøter med leverandører for å få innspill på våre behov, og hvordan de kunne løses. Det var dialog med Direktoratet for e-helse for å få innspill og se på hvordan man kan løse de tekniske utfordringene ut fra de behovene vi har.

 

Gjennom anskaffelsesprosessen var det et evalueringsteam og et referansegruppe fra Værnesregionen, Tromsø kommune og Kongsbergregionen. Referansegruppene hadde works-shops mellom forhandlingsrunder, der de spesifiserte behovene og evaluerte tilbudene som kom inn.

innovasjonsprosess.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 01.02.2018 13:29
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground