Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - VR Helse - Velferdsteknologi - Anskaffelse av brukernær teknologi
Hopp til hovedinnhold

Anskaffelse av brukernær teknologi

 Kommunene i Værnesregionen skal anskaffe velferdsteknologiske løsninger som skal benyttes hos innbyggerne for å kunne leve et selvstendig liv, oppnå egenmestring og trygghet.

samarbeid.png

 
 
Værnesregionen skal vår/sommer 2018 gjennomføre anskaffelse av rammeavtaler på velferdsteknologi som skal benyttes av våre innbyggere. Værnesregionen har tidligere utført en innovativ anskaffelse på responssenterløsning. En forlengelse av dette er å anskaffe brukernære teknologier som kan benyttes i dag, men også støtter morgendagens omsorg og det nye av det nyeste innen teknologi.
 
 
 
 
Værnesregionen har arbeidet med velferdsteknologi siden 2013, og skaffet seg erfaringer på  bruk av ulike teknologiske løsninger, og har deltatt i det Nasjonale Programmet for Velferdsteknologi. Denne erfaringen, sammen med riktig kompetanse på anskaffelser og IKT gjør til at vi nå ønsker å tilby kommuner i Trøndelag å tilslutte seg vår anskaffelse på brukernært utstyr.
 
For at kommunene skal være i stand til å ta en vurdering, inviteres kommunene til å delta på dialogkonferanse med leverandører, der Værnesregionen skal presentere sine behov. I forkant av dialogkonferansen inviteres kommunene til et informasjonsmøte, der det blir gitt mer informasjon om anskaffelse og hvordan kommunene eventuelt kan tilslutte seg en avtale.
 
 
 
 
 
Oppdatert: 29.01.2019 09:28
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground