Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - VR Helse - Værnes respons
Hopp til hovedinnhold

Værnes respons

 VR respons er del av helse- og omsorgstjenesten i våre kommuner.

Formål

Værnes respons skal:
  • respondere på varsler fra trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger som blir benyttet i helse- og omsorgstjenestene.
  • benytte helsefagligkompetanse for faglig vurdering av innkommende varsler. Dette vil avlaste utøvende helsetjeneste i kommunene.
  • yte forutsigbare og forsvarlige trygghetstjenester, hvor utøvende tjeneste reiser ut til tjenestemottaker ved behov.
  • bidra til å bygge opp fremtidsrettede tjenester, som sikrer ivaretakelse av de innbyggere som ønsker/har behov for digitale helse- og omsorgstjenester.
  • tilby faglig forsvarlig hjelp i alle situasjoner.
  • ha et effektivt og godt samarbeid med eksterne virksomheter som sykehus, ambulansetjeneste, politi, brann og redningstjeneste med mer.
  • ha godt kjennskap til, og nødvendig samarbeid med, aktuelle samarbeidspartnere i deltakerkommunene.


Bakgrunn

Kommunene i Værnesregionen har siden 2013 hatt høyt fokus på teknologi innenfor fagfeltet helse og omsorg. Vi var blant annet tidlig ute med å implementere trygghetspakker som en del av tjenestetilbudet.
 
Felles satsing på velferdsteknologi og digitalisering av sektoren er god samfunnsøkonomisk bærekraft i det regionale samarbeidet, og felles responssenterløsning, med felles responstjeneste, er en naturlig videreføring av denne satsingen.
 

Anskaffelse av responssenterløsning

Prosessen for en felles responstjeneste startet i mai 2015. Det ble foretatt en innovativ anskaffelse av en teknisk løsning for responssentret. Anskaffelsen ble gjennomført sammen med Kongsbergregionen og Tromsø kommune. Leverandør av responssenterløsning ble NetNordic Omsorg, https://netnordic.no/bransjer/helse-og-velferdsteknologi/
 
Anskaffelsen ble ferdigstilt januar 2018.
 Responssenterløsningen klar til operativ drift
 
Bilde: Responssenterløsningen klar til operativ drift.
 

Organisering

Høsten 2018 fattet kommunestyrene vedtak om å etablere et felles responssenter, med mulighet for å ta inn ytterligere kommuner i det interkommunale samarbeidet. Samarbeid ble opprettet etter kommunelovens §28-1 b, administrativt vertskommunesamarbeid, med Stjørdal kommune som vertskommune.
 
For å sikre teknisk utvikling, og tilpasninger av løsningen, er Værnesregionen IT sterkt involvert i samarbeidet.
 
Tjenesten skal samlokaliseres med Værnesregionen legevakt, for økt utnyttelse av ressurser på tvers av tjenestesamarbeidet.
 
Organisering av responstjenesten
 
Bilde: Organisering av responstjenesten
 
 
Oppdatert: 05.04.2019 11:55
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground