Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

VR Helse

 VR Helse er et interkommunalt samarbeid mellom Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal - og besørger i dag DMS, Forvaltningskontor og Legevakt. Helsestasjonenes sider vil du også finne her.

Med bakgrunn i Helse- og omsorgstjenesteloven (01.01.2012) §§ 6-1 og 6-2 er kommunene pliktig til å inngå overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler på konkretiserte områder det skal samarbeides om, med de Helseforetak det samarbeids med. Avtalene tydeliggjør partenes ansvars-/oppgavefordeling og regulerer samarbeid med tiltak på ulike områder. Lov- og avtaleverk presiserer likeverdighet mellom partene. VR helse, ved kommunene Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu har i fellesskap inngått avtaler med Helse Nord-Trøndelag HF, St.Olavs Hospital HF og Rusbehandling Midt Norge HF.

VR Helse med kommunene Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu har inngått forpliktende samarbeid på VR DMS, VR Legevakt, VR Frisklivssentral og VR Forvaltningskontor. Avtalene er utarbeidet som samarbeidsavtaler med Stjørdal kommune som vertskommune. Det er også samarbeid om Øyeblikkelig Hjelp (VR DMS).
Oppdatert: 29.09.2017 09:06
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground