Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Skatteoppkreveren
Hopp til hovedinnhold

Skatteoppkreveren

 Skatteoppkreveren i Værnesregionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal.

JanErikSlind.jpg

Jan Erik Slind,
 leder av Værnesregionen Skatteoppkreverkontor

 

Værnesregionen Skatteoppkreverkontor ble etablert 01.01.08 som en del av samarbeidet i Værnesregionen og dekker pr. i dag kommunene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal. Tjenesten ligger i Malvik kommune. 
Total skatteinngang (2017) for våre 5 kommuner utgjør i overkant av kr. 4,5 mrd. NOK. Dette er et av de største og viktigste bidragene til offentlig velferd og utvikling.
 
Skatteoppkrevers hovedoppgaver er:

• Regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

• Avregning av utlignet skatt mot innbetalt forskudd.

• Informasjon og kontroll til lønnsinnberetning fra arbeidsgivere. 

• Saksbehandling/forberedelse for søknader om ettergivelse av skatt.
 
Innbetaling av skatt skjer som tidligere til egen kommune på konto:
Malvik    6345 06 16631  
Stjørdal  6345 07 17144  
Frosta    6345 06 17174
Selbu     6345 07 16644  
Tydal     6345 06 16658  
 
Ved betalinger fra utland har vår bank:
IBAN: NO38 634 5 06 16631
BIC: NDEANOKK
 
Ved elektronisk betaling av skatt skal KID-nummer alltid benyttes. Det kan fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller du kan hente det selv her. Det er mulig å betale kontant til skatteoppkreveren eller til servicetorget i din kommune.
 
Har du andre spørsmål som gjelder skattekort, utskriving av forskuddsskatt og fastsettelse av skatt ved ligning, ta kontakt med Skatt Midt-Norge eller på tlf. 800 800 00
 
Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Reidar Jenssens gate 8, 7550 Hommelvik
Postadresse:
Værnesregionen Skatteoppkreverkontor, Postboks 51, 7551 Hommelvik
E-post: skatteoppkreveren@varnesregionen.no
Telefon: 73 97 20 00 - Telefaks 73 97 22 41
 
Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post. Henvendelser skal inneholde fullt navn og adresse, men ikke fødsels- og personnummer, diagnoser o.l. 
Oppdatert: 23.01.2018 08:21
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground