Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Skatteoppkreveren - Informasjon om restskatt og forskuddsskatt
Hopp til hovedinnhold

Informasjon om restskatt og forskuddsskatt

 

Personlig restskatt etter skatteoppgjør oppstår fordi det er betalt for lite skatt ved forskudd, og den må betales selv om likningen påklages. Restskatt over
kr. 1000,-, forfaller til betaling i to terminer. 
Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkreverkontoret iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløper i henhold til rettsgebyrloven.

imagesCAX2L5ES.jpgDersom skatteyter er uenig i likningen, sendes klage til skattekontoret (likningskontoret). Fristen for å klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring. Når skatteyter har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av den første skattelisten som legges ut, skal klage over likningen leveres innen 10. august eller innen seks uker etter at utleggingen ble kunngjort.

Restskatt  mot foretak fastsettes til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Denne forfaller til betaling 3 uker etter utlegg av skattelistene og forfaller til betaling i 1 termin.

Personlig forskuddsskatt utskrives til den som driver selvstendig næringsvirksomhet (enkelpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap. Det betyr at du betaler skatten når inntekten oppstår. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året. Det du betaler i forskuddsskatt er beregnet på bakgrunn av overskuddet forrige år. Forskuddsskatt forfaller til betaling i 4 terminer:  15.03 15.05 15.09 15.11
Dersom du ikke er enig i fastsettelsen eller har ny oppstartet foretak, må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret. Mer informasjon finner du på www.skatteetaten.no. Det er mulig og korrigere forskuddsskatten gjennom hele inntektssåret ved å kontakte skattekontoret.
For at nye foretak skal få innbetalingsblanketter tilsendt, må en selv si fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) en venter seg det første året.

Forskuddsskatt mot foretak (selskap m.v.)
Skattekontoret skriver ut forskuddsskatt som skal betales i to terminer. Hver av terminene settes som hovedregel lik halvparten av den utliknede skatt ved siste likning.  Forskuddsskatt skal betales i to terminer (året etter inntektsåret):  
1. termin 15. februar - 2. termin 15. april

Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig etterfølgende terminer.
Ved spørsmål knyttet til utskriving av forskuddsskatt, kontakt
Skattekontoret tlf.: 800 80 000
 
Tilleggsforskudd
Forskuddsskatt kan innen 31. mai innbetales med et høyere beløp enn det som er utskrevet når dette anses utilstrekkelig. Dette kalles tilleggsforskudd.

Oppdatert: 26.01.2011 20:21
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground