Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Skatteoppkreveren - Nyttige linker og adresser
Hopp til hovedinnhold

Nyttige linker og adresser

 

Her finner du noen nyttige linker og adresser:

 
For å melde inn/ut arbeidstakere i arbeidstakerregister:
 
NAV A/A-registeret
Pb.4330
2308 Hamar
Tlf.: 62 02 40 00
Faks: 62 02 40 01
E-post: aa-registeret@nav.no
 
Ved spørsmål om utenlandske arbeidstakere:
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Pb.8031
4068 Stavanger
Tlf.: 51 96 96 00
Faks: 51 96 96 96
E-post: postkassesfu@skatteetaten.no
 
Oppdatert: 23.02.2016 09:12
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground