Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Skatteoppkreveren - Informasjon om skatteattest
Hopp til hovedinnhold

Informasjon om skatteattest

 

En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder.

Målgruppe 
imagesCA5N7Q0Q.jpgNæringsdrivende som trenger dokumentasjon på at de driver en seriøs virksomhet. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester. Du må fremlegge skatteattest ved:

  • Tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over kr 100 000 (ekskl. mva.).
  • Søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet.
  • Søknad om skjenkebevilling.  

Lover 
Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser 

Søknad om skatteattest 
Skatteattest kan hentes ut selv fra Altinn og vil da gjelde både for skatt/avgift og merverdiavgift. Søk på bestillingsskjema RF-1316.
 
Attest som bestilles via skatteoppkreveren, vil automatisk sendes til Altinns meldingsboks for den attesten gjelder for (foretak eller person), med mindre den gjelder en person som har reservert seg mot kommunikasjon på nett. Da vil attesten sendes ut til folkeregistrert adresse pr post.
 
Oppdatert: 21.01.2015 12:55
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground