Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - PPT - Team for videregående opplæring
Hopp til hovedinnhold

Team for videregående opplæring

 Vi har fast kontortid som en del av skolens Elevtjeneste. «Videregåendeteamet» sørger for at ungdom som er i videregående opplæring får et egnet rådgivningstilbud og bidrar til at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Team for videregående opplæring betjener tre videregående skoler: Ole Vig videregående skole, Meråker videregående skole og Aglo videregående skole.
 
«Videregåendeteamet» utarbeider sakkyndige vurderinger ved behov for spesialundervisning, inntak til særskilt prioritert Vg1, søknad om rett til inntil to år ekstra i videregående opplæring, søknad om tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring med mer. 
 
«Videregåendeteamet» skal hjelpe de videregående skolene og opplæringsbedriftene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen best mulig til rette for elever med særskilte behov.
 
 
Oppdatert: 23.06.2014 15:07
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground