Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.

PPT er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole.

Turid Skumsvoll,
leder PPT i Værnesregionen
 
PPT utreder enkeltbarns behov, og gir råd til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. Vi jobber med systemarbeid og organisasjonsutvikling gjennom forum for støttepedagoger, spes.ped.forum, deltagelse i ulike tverrfaglige team, og forelesninger eller workshops.

For å få hjelp av oss må det sendes en henvisning, som fortrinnsvis utarbeides i samarbeid med barnehage eller skole. Henvisningen gjennomgås i PPTs inntaksteam, og registreres når saken er tilstrekkelig belyst. PPT kan be henviser om ytterligere informasjon før saken registreres.

PPT i Værnesregionen er organisert i tre team:
 Førskoleteam
 Grunnskoleteam
 Team for videregående opplæring

PPT er en lovpålagt kommunal tjeneste som er hjemlet i Lov om Grunnskole og videregående opplæring § 5-6.

Kontakt oss:

Turid Skumsvoll, leder PPT
952 58 401
 
Servicetorget tlf: 74833500
 
Epost er en usikker kommunikasjonskanal og skal ikke brukes for sensitive personopplysninger, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Værnesregionen PPT for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal. Klikk her

For mer informasjon om eDialog klikk her
 
 
Skjema:
 
 
 
Oppdatert: 09.11.2018 09:43
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground