Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - PPT - Førskoleteam
Hopp til hovedinnhold

Førskoleteam

 

Førskoleteam har ansvaret for barn i alderen 0-6 år, hjemme og i barnehage.

​PPT i Værnesregionen betjener over 40 kommunale og private barnehager i de fem kommunene. PPT har kontakt med de ulike barnehagene der barn mottar direkte tiltak fra PPT. For øvrig er det etablert ulike samarbeidsforum i alle kommunene, for tverrfaglig utvikling og konsultasjon.
 

Førskoleteamet hjelper med:

  • Kartlegging og vurdering av barns utvikling; for eksempel språklig, sosialt, emosjonelt og sansemotorisk
  • Utviklingsstøttende tiltak
  • Tilrettelegging for barn med særlige behov
  • Sakkyndig vurdering og tilråding av ressurser til spesialpedagogisk hjelp
  • Foreldreveiledning for barn under opplæringspliktig alder
  • Rådgiving og veiledning til personale i barnehage og skole
  • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for barnehager
 
Vi ønsker at barnehager og /eller helsestasjon har foretatt nødvendig kartlegging før melding til oss. Aktuelle kartleggingsverktøy er: TRAS / ALLE MED / SATS / SPRÅK 4
 
Saksbehandler vil gi tilbakemelding underveis, og etter fullført utredning.
I samarbeid med foreldre og barnehage blir mulige tiltak drøftet og iverksatt etter behov.
Et av tiltakene kan være spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.
 
 
Oppdatert: 17.06.2016 09:42
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground