Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Fakturamottak

 

Arbeidsoppgaver: Fordeling av inngående faktura fra leverandørene til saksbehandlere i kommuner og andre selskaper. Rådgivning og informasjon til saksbehandlere og leverandører.

Alle kommunene/selskapa vi er fakturamottak for kan motta fakturaer i EHF (Elektronisk handelsformat) og er registrert i ELMA og har følgende org.nr.:     
Tydal kommune – org.nr. 864 983 472
Selbu kommune – org.nr. 971 197 609
Stjørdal kommune – org.nr. 939 958 851
Malvik kommune – org.nr. 971 035 560
Tydal sokn – org.nr. 976 999 002
Selbu sokn – org.nr. 976 998 995
Stjørdal kirkelige fellesråd – org.nr. 976 999 215
Stjørdal sokn – org.nr. 976 231 902
Hegra sokn – org.nr. 871 386 102
Skatval sokn – org.nr. 975 705 617
Lånke sokn – org.nr. 975 738 361
Malvik kirkelige fellesråd – org.nr. 976 985 745
Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA) IKS – org.nr. 971 375 965
FIDES AS - org.nr. 994 315 838
FIDES IKS - org.nr. 921 171 110
Vi kan også motta PDF-faktura på e-post, se e-postadresse nedenfor. Eller vi kan motta fakturaer pr. post.
For alle forsendelsesmåter gjelder følgende adresse og merking av faktura:
Fakturaadresse:
Navn på kommune/selskap (F.eks. Stjørdal kommune)
Fakturamottak
Tydalsveien 121
7590 Tydal
(husk enhet/avd. og kontaktperson)
 
Fagkoordinator: Fred Kåre Fremo
 
Kontaktinformasjon:
Kontorsted: Tydal
Tlf. 73 81 59 00
 
 
Oppdatert: 20.03.2019 11:41
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground