Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

VR Legevakt Tlf: 116 117

 

Værnesregionen Legevakt er felles legevakt for kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal
Tlf: 116 117
Adresse: Kjøpmannsgata 10-12, 7500 Stjørdal

Hva bør man gjøre ved skade/ akutt sykdom? Kommunevåpen.jpg
 
Man har 3 muligheter:
  1. Ved alvorlig akutt skade eller sykdom - ring 113.
  2. Ring Værnesregionen Legevakt på tlf. 116 117. Man blir der møtt av en sykepleier. Sykepleieren vil til en hver tid ha oversikt over tilgjengelige ressurser (hvem og hvor vakthavende lege er, ambulanser etc.) og vurdere hvordan gi rask og best mulig hjelp. Hvis du befinner deg i en annen kommune eller utenlands og har behov for å komme i kontakt med Værnesregionen legevakt, kan du ringe 74 83 32 40.
  3. Ringe til sin fastlege. Også fastlegen har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp. Ringe til sin fastlege. Også fastlegen har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp. KLIKK HER for å finne din fastlege
Vi ønsker at du skal ha en lav terskel for å ringe legevaktsentralen for vurdering, råd og eventuelt legekonsultasjon ved sykdom.
 
Det er ikke alltid du blir vurdert til å være så alvorlig syk at du må til lege umiddelbart. Vi må prioritere akutt skade og sykdom, og pasienter som ikke kan vente til dagen etter på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad. Vi ønsker uansett å gjøre en grundig og faglig vurdering og gi deg råd i forhold til din sykdom / skade.
 
Legevakten er døgnåpen. Det er alltid en sykepleier til stede og en lege har alltid vakt, men legen som har vakt er ikke alltid stasjonert i lokalene. Ved øyeblikkelig hjelp på dagtid vil sykepleier være til stede og hjelpe pasienter som trenger legehjelp å komme til lege så raskt som mulig. Etter fastlegenes kontortid vil det være en lege tilstede ved Værnesregionen Legevakt. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp vil da bli tatt i mot der.
 
Oppdatert: 12.10.2016 10:02
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground