Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - IT - Hvem er vi?
Hopp til hovedinnhold

Hvem er vi?

 VarIT har i dag 14 medarbeidere, og mange av de ansatte har lang erfaring og kunnskap med IKT løsninger. I tillegg har vi 3 lærlinger.

Vi har et sterkt faglig miljø, og en arbeidsplass som preges av trivsel og en arbeidsglede der verdigrunnlaget bygger på: DYKTIG, PÅLITELIG, SERVICEINNSTILT.

Med dyktig mener vi:
Vi skal ta riktig prioriteringer, og være løsningsorientert. Vi skal overføre kunnskap til våre brukere, og stadig tilstrebe utvikling og forenkling for våre kunder. VarIT skal ha medarbeidere med høy kompetanse, og skal framstå som en profesjonell driftsorganisasjon.

Med pålitelig mener vi:
Vi skal stå for det vi sier og holde det vi lover. Vi skal vise lojalitet og ryddighet ovenfor våre kunder, og skal sørge for trygghet og sikkerhet for våre kunder.

Med serviceinnstilt mener vi:
Vi skal yte service på brukerens nivå med humør og vennlighet. Vi skal sette våre brukere i fokus, og  være tilstede ute hos våre kunder. Vi skal gi god og riktig informasjon, og være smidig og fleksibel. Morten.JPG

 Bilde_03.jpg
Oppdatert: 18.12.2013 19:07
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground