Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Miljø

 Offentlige oppdragsgivere er pålagt ved lov å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser under planleggingen av den enkelte anskaffelse, jfr lov om offentlige anskaffelser § 6.

Dette innebærer at oppdragsgiver plikter å kartlegge og vurdere miljømessige konsekvenser av anskaffelser, og om behovet kan dekkes på måter som gir mindre skadelige miljømessige konsekvenser.
 
Det å hensynta miljømessige konsekvenser av en planlagt anskaffelse, og også å legge vekt på livssykluskostnader, vil ofte være to sider av samme sak. Noen ganger vil en miljøvennlig løsning kunne være dyrere ved selve anskaffelsen, men den vil kunne ha lavere driftskostnader og lengre levetid, noe som kan medføre at livssykluskostnadene er lavere totalt sett.
 
Oppdragsgiver står fritt til å bestemme hva som skal anskaffes.
 
Oppdragsgiver skal spesifisere ytelsen så åpent som mulig slik at det åpnes for størst mulig konkurranse ved at flere mulige løsningsalternativer kan bli tilbudt. Dette gjøres ved å beskrive anskaffelsen ved en behovsspesifikasjon, eller ved angivelse av funksjonskrav. På denne måten oppnår man at leverandører med mer miljøvennlige løsninger kan tilby sine ytelser. Kravspesifikasjonen kan inneholde nødvendige minimumskrav eller tekniske spesifikasjoner til produktet eller løsningen, men de må beskrives objektivt og på en slik måte at det ikke begrenser konkurransen unødvendig.
 
Miljø kan brukes både som et absolutt krav i teknisk spesifikasjon, som tildelingskriterium, og som kontraktskrav. I tillegg kan man stille krav til leverandørens miljøkompetanse.
 
Det er utarbeidet veiledende miljøkrav og kriterier for en rekke produkter og tjenester. Disse inneholder en veiledning og forslag til hvilke miljøkrav, miljøkriterier, kontraktskrav og krav til leverandørens kompetanse som kan brukes. Det er også foreslått hvordan leverandøren kan dokumentere at krav og kriterier er oppfylt slik at oppdragsgiver kan verifisere dette.
 
Veiledende miljøkrav finner du på: www.anskaffelser.no
Oppdatert: 03.07.2013 15:16
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground