Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Innkjøp - Lover, forskrifter, regler
Hopp til hovedinnhold

Lover, forskrifter og regler om offentlige anskaffelser

 Her finner dere lenker til lover, forskrifter og regler

Les selve loven (Lov om offentlige anskaffelser) på Lovdata.
 
Les forskriften til loven (Forskrift om offentlige anskaffelser) på Lovdata.
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) er delt inn i tre deler. Hvilken del av forskriften som kommer til anvendelse avhenger av anskaffelsens verdi inkl. eventuelle opsjoner. 
 
Del I: Gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi.
Del I og II: Anskaffelser over 500.000 kr og som ikke overstiger EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester uavhengig av verdi.
Del I og III: Anskaffelser over EØS-terskelverdi.
 
Se også:
 
Annen informasjon:
Etikk
KS har utarbeidet en brosjyre om Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen. KS setter fokus på hvordan forankre og sikre, etiske holdninger og handlinger i kommunens arbeid. Last ned brosjyren her!

NHO har utarbeidet brosjyren "Over streken?" for leverandører. Last ned brosjyren her!
 
Forskrift mot sosial dumping trådte i kraft 1. mars 2008
Regjeringen forbyr sosial dumping i offentlige kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider. En ny forskrift skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår.
·       Forskrift
·       Veileder
 
Universell utforming
Universell utforming og tilgjengelighet skal tas med i planleggingen av alle offentlige anskaffelser.
 
Oppdatert: 03.07.2013 15:13
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground