Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Nyttige linker

 Her finner dere en samling linker som kan være nyttige i forhold til offentlige anskaffelser.

Anskaffelser.no - alt du trenger å vite om offentlige anskaffelser, samlet på ett sted i regi av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).
 
Doffin - fullstendig oversikt over alle offentlige utlysninger i Norge over 500.000 kroner.
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) - her finner du tidligere Statskonsult, e-handel og IKT.
 
OI-nyheter - nyheter om offentlige innkjøp.
 
Standard Norge - ansvarlig for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro, post og tele.
 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) - nyttig informasjon om offentlige anskaffelser. Bl.a. henvisninger til lov, forskrifter og veiledere.
 
Nærings- og handelsdepartementet - har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk.
 
Konkurransetilsynet - hovedoppgave å håndheve konkurranseloven. Tilsynet holder til i Oslo og Bergen, og har i overkant av 100 ansatte.
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser - uavhengig organ, som i innklagede saker skal vurdere om lov om offentlig anskaffelse og forskriftene er brutt, og disse uttalelsene vil veie tungt i en eventuell rettssak.
 
 
 
Brønnøysundregistrene - her kan man finne nøkkelopplysninger om firma.
 
Markedsplassen ehandel.no - viktig informasjonssted for alle som driver ehandel med det offentlige. Informasjon både for kjøpere og selgere.
 
TED - database for alle utlyste konkurranser i Europa over den såkalte EU-terskelen. Her ligger også norske utlysninger.
 
SKI - Danmark - staten og kommunenes innkjøpsservice i Danmark. Profesjonell innkjøpsorganisasjon for stat og kommune.
 
Mattilsynet - statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Aktuelt for deg som kjøper matvarer.
 
Norges Bank - valutakurser og annen nyttig informasjon.
 
Euro-infosenter - Euro Info Centrene (EIC) skal gjøre EUs regelverk kjent blant små og mellomstore bedrifter. EIC skal også finne relevante finansieringsmekanismer, til norske bedrifter, gjennom EUs støtteordninger.
 
Miljøinnkjøp - verktøy for miljøvennlige innkjøp.
 
Oppdatert: 03.07.2013 15:19
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground