Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Innkjøp

 Fem av de seks kommunene i Værnesregionen har felles innkjøpsavdeling,som ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser varer og tjenester inkludert IT- anskaffelser.

Videre har innkjøp i VR et ansvar for informasjon, rådgiving og opplæring internt og eksternt innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. 
Innkjøpskoordinator i Værnesregionen har følgende hovedoppgaver:
  • Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser
  • Utvikle felles innkjøpspolitikk
  • Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene
  • Drive leverandørutvikling
De fem kommunene i Værnesregionen som deltar i innkjøpssamarbeidet har pr. i dag etablert en samarbeidsavtale innen innkjøp etter vertskommune prinsippet i KL.
 
Innkjøpssamarbeidet består pr. i dag av kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal.
 
Innkjøp i VR har fem ansatte:  
Innkjøpskoordinator Kjetil Nyborg   
Innkjøpsrådgiver: Rita Endresen 
Innkjøpsrådgiver: Knut Langdal
Innkjøpsrådgiver: Sindre Nonstad
Prosjektleder eHandel: Hilde Fines Lund
 

Fra venstre: Sindre Nonstad, Knut Langdal, Hilde Fines Lund, Rita Endresen og Kjetil Nyborg
 
Oppdatert: 14.03.2017 14:32
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground