Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Helsestasjonene - Stjørdal - Flyktningehelsetjenesten
Dropp navigasjonskoblinger
Flyktningehelsetjenesten
Helsestasjon for barn 0-5 år
Helsestasjon for ungdom
Jordmortjenesten
Skolehelsetjenesten - barneskoler
Skolehelsetjenesten ungdomsskole og videregående skole
Telefon:
74 80 44 40
Adresse:
2. etg. Breidablikkveien 3 7500 Stjørdal
E-post:
Send e-post
Øvrig kontaktinfo:
Åpningstider:
Mandag - Fredag: 08:00 - 15:00
 
Telefontid:
Mandag - torsdag: 08:00 - 11:30
Fredag: 12:30 - 14:00
 
Åpen veietid:
Mandag 13:30 - 14:30
 
Jordmortjeneste:
Ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale
Hopp til hovedinnhold

Flyktningehelsetjenesten

 

Smittevern og migrasjonshelse

Teamet som jobber med smittevern og migrasjonshelse består av 3 Helsesøstre og 1 lege. De har taushetsplikt og er en gratis tjeneste. Asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente, ekteskapsinnvandring og arbeidsinnvandring er grupper teamet gir tilbud om tjenester til.

Teamets arbeidsområder er:

- Lovpålagt Tuberkulose kontroll
- Tilbud om helseundersøkelse etter ankomst til Norge.
- Gjennomfører helseklarering av personer som skal starte i arbeid, barnehage eller skole.
- Tilbud om vaksinering etter anbefalinger fra fhi.no.
- Skolehelsetjeneste for elever i mottaksklasser og SVO
- Oppfølging av bosatte flyktninger opp til 6 måneder. Helsesaker blir fulgt i ett år etter bosetting av teamet.

Vi arbeider etter veileder IS – 1022:

Kontakt oss:

Stjørdal helsestasjon 2. etg. Stjørdal Helsesenter 74 80 44 40
Stjørdal Kommune Servicetorg, Rådhuset, 74 83 35 00
Ansvarlige helsesøstre

• Liv Johanne D Rekstad
• Stina Mostervik
• Eva Karin Evenhus
Oppdatert: 05.04.2019 09:14
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground