Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Distriktsmedisinsk Senter (DMS) - Nyheter - Etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS
Hopp til hovedinnhold

Etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS

 Helse Nord-Trøndelag HF etablerer nå en offentlig hørselssentral i Stjørdal lokalisert i Værnesregionen DMS, Breidablikkvegen 1 i Stjørdal.

​Pasienten betaler vanlige egenandeler, som i spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Ansatte ved hørselssentralen vil være 2 audiografer i hel stilling og ørelege i deltidsstilling. Hørselssentralen vi være delvis bemannet i starten fra 2. mai 2019, men i full drift fra 8. august 2019.

Henvisning stiles Helse Nord-Trøndelag HF, Øre-nese-halssykdommer, Namsos. Skriv gjerne i henvisningsteksten (i innledning eller til slutt) at pasienten henvises Værnesregionen DMS. Henvis kun pasienter med problemstilling hørsel og hvor det forventes høreapparattilpasning. Andre pasientkategorier henvises ØNH-lege/-avdeling ellers i regionen.

Det er ikke nødvendig med hørselstest hos fastlege/helsestasjon (ikke behov for å vedlegge audiogram).

Henvisninger kan sendes fra nå av, fortrinnsvis elektroniske henvisninger.

Vi håper dette vil kunne styrke tilbudet for denne pasientgruppen for innbyggerne i Værnes- og Trondheimsregionen.

Oppdatert: 03.05.2019 13:11
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground