Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Distriktsmedisinsk Senter (DMS)
Hopp til hovedinnhold

Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter

 

Kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal samarbeider om det distriktsmedisinske senteret.

002.JPG
Værnesregionen Distriktsmedisinsk Senter (VR DMS)
har følgende pasienttilbud:
 • Intermediær sengepost med tolv senger. I drift døgnet rundt.
 • Kommunal øyeblikkelig hjelp. Fire senger som er i drift døgnet rundt.
 • Kommunale korttidsplasser. Fire senger som er i drift døgnet rundt.
 • Medisinsk dagbehandling. Tre plasser som er i drift døgnet rundt.
 • Dialyse. Sju stoler, som er i dobbel drift fire dager pr. uke.
 • Røntgen. Åpen tre dager pr. uke.
 • Gynekologisk poliklinikk. Åpen en dag pr. uke.
 • Diabetes poliklinikk. Åpen en dag annenhver uke.
 • Allergivaksinering.
 • Nevropsykolog. Fem dager pr. uke.
 • Lærings- og mestringsskoler innenfor kreft og hjerte- og lungesykdommer.
VR DMS har som mål å være et kompetansesenter for helse i Værnesregionen. Vi har 40 motiverte ansatte fordelt på tre leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyter og assistenter. Vi tar også i mot sykepleiestudenter i medisinsk praksis og helsefagelever. VR DMS tar også inn personell på arbeidsutprøving.

Vi skal jobbe for å:
 • Utforme en helhetlig behandlingskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og funksjons-reduksjon.
 • Skape en faglig god samhandlingsarena med bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring mellom primær og spesialisthelsetjenesten.
 • Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunen og samfunnet forøvrig.

 

Har du lyst å vite mer om hva som foregår på Værnesregionen DMS har vi også vår egen Facebook-side: https://www.facebook.com/vrdms/?ref=bookmarks

Oppdatert: 06.02.2018 09:54
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground