Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Barnevern

 Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Hvordan komme i kontakt med oss?
Barneverntjenesten er tilgjengelig i kommunens åpningstid mandag - fredag kl.08.00 - 15.00
 
Barnevernet nåes på tlf.: 74 83 35 00.

Men den beste måten å nå oss på er å sende
e-post til barneverntjenesten@varnesregionen.no
Da vil du nå både leder, teamledere og sekretærer som kan videreformidle til rette vedkommende.
 
 
Etter åpningstid, i helger og på helligdager kan du ringe Barnevernvakta på tlf.nr: 90287037.
 
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 
Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?
       Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom
       Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak
       Vi kan gi råd og veiledning om barnelovensom regulerer forholdet mellom barn og foreldre ved samlivsbrudd
       Du kan diskutere saker anonymt med oss
       Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser 
       Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader
 
Vi har taushetsplikt!
Barneverntjenesten vektlegger taushetsplikten og de som kommer til oss skal vite at alle samtaler er fortrolige.
 
Hvem er vi?
De ansatte i barneverntjenesten er enten sosionom, barnevernspedagog eller førskolelærer/pedagog av utdanning. I tillegg har de fleste en eller annen form for etter- og/eller videreutdanning innenfor feltet. 
 
 
Ferdig utfylt skjema sendes til:
Værnesregionen barneverntjeneste, postboks 133, 7501 Stjørdal
Oppdatert: 28.11.2018 14:02
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground