Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Besøkshjem

 Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.
Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.
 
 
For ytterligere informasjon om ordningen kontakt Barneverntjenesten på telefon 74833500
 
Oppdatert: 18.09.2015 15:41
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground