Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester - Arbeidsgiverkontroll
Hopp til hovedinnhold

Arbeidsgiverkontroll

 Værnesregionens kommuner og ni andre trønderske kommuner har felles arbeidsgiverkontroll.

Kommunene Agdenes, Frosta, Frøya, Hemne, Hitra, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Snillfjord, Stjørdal og Tydal har opprettet en felles arbeidsgiverkontroll, Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.

Skattebetalingsloven § 5-13 pålegger skatteoppkreveren (kemnerkontoret) å føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter denne loven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.
 
Overordnede føringer fra skattedirektoratet, pålegger kommunen å gjennomføre regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere. 

Malvik kommune er vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, og hovedkontoret er lokalisert på rådhuset i Hommelvik, med et avdelingskontor med 1 kontrollør på rådhuset i Midtre Gauldal på Støren.
Telefon:            73 97 20 00 (Hommelvik)
                       72 40 30 00 (Støren)
Postadresse:    Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, Malvik kommune, 
                       Postboks 140, 7550 Hommelvik              
Epost:              postmottak@malvik.kommune.no
Leder:              Anders Fost

På vegne av skatteoppkreveren i de 17 kommunene utfører Arbeidsgiverkontrollen regnskapskontroll og veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Det er skatteoppkreveren som plukker ut, og melder inn virksomheter for kontroll til Arbeidsgiverkontrollen.

Det er i hovedsak skatteoppkreveren som gir informasjon til nye og etablerte virksomheter, men også Arbeidsgiverkontrollen kan i forbindelse med kontrollvirksomheten bistå med informasjon.
 
For ytterligere informasjon og regelverk, se nettsidene til Værnesregionen skatteoppkreverkontor.
Oppdatert: 04.12.2018 13:40
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground