Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fellestjenester
Hopp til hovedinnhold
Værnesregionens kommuner og ni andre trønderske kommuner har felles arbeidsgiverkontroll.
Arbeidsgiverkontroll
Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.
Barnevern
Helse Nord-Trøndelag HF etablerer nå en offentlig hørselssentral i Stjørdal lokalisert i Værnesregionen DMS, Breidablikkvegen 1 i Stjørdal.
Etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS
Fem av de seks kommunene i Værnesregionen har felles innkjøpsavdeling,som ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser varer og tjenester inkludert IT- anskaffelser.
Innkjøp
Tjenestesenteret lønn/regnskap i Værnesregionen utfører lønn-, regnskap- og faktureringstjenester for kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal inkl. sokn, kirkelige fellesråd, menighetsråd og interkommunalt arkiv i Trondheim.
Lønn og regnskap
NAV Værnes ble etablert 01.01.16 og består av de tidligere NAV-kontorene i Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal kommuner.
NAV Værnes
PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.
PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Skatteoppkreveren i Værnesregionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal.
Skatteoppkreveren
VR Helse er et interkommunalt samarbeid mellom Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal - og besørger i dag DMS, Forvaltningskontor og Legevakt. Helsestasjonenes sider vil du også finne her.
VR Helse
VarIT - Værnesregionen IT - startet sitt samarbeid i 2004. I 2010 ble samarbeidet etablert som et felles tjenestesenter i Værnesregionen for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.
Værnesregionen IT
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground