Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fakta om Værnesregionen - Slik styres Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Slik styres Værnesregionen

 Den politiske styringen av Værnesregionen utøves av Regionrådet. Den administrative styringen utøves av Arbeidsutvalget.

Regionrådet
Hver av de seks kommunene i Værnesregionen har to representanter i Regionrådet (RR), ordfører og opposisjonsleder eller annen representant fra formannskapet. I tillegg er det inntil to representanter fra tillitsvalgte. Rådmennene i kommunene har tale- og forslagsrett i Regionrådet, mens Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Trøndelag har observatørstatus.
 
Leder:
Furunes_jpg.jpgOrdfører i Meråker, Kari Anita Furunes er leder av Regionrådet i 2018 og 2019.
 
Kontaktopplysninger:
Tlf.: 95848556
Epost: kari.anita.furunes@meraker.kommmune.no

 
 
 
 Nestleder:
Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, er nestleder i Regionrådet i 2018 og 2019
 

Kontaktopplysninger:
Tlf.: 995 27 020
Epost: ole.morten.balstad@selbu.kommune.no


 

 

 

 

Arbeidsutvalget

Rådmennene i de seks samarbeidende kommunene utgjør arbeidsutvalget (AU). I tillegg til rådmennene i kommunene er inntil to representanter fra tillitsvalgte med i arbeidsutvalget. Ledervervet i utvalget rulleres i to-årsperioder mellom de deltakende kommunene.

Leder:
Leder av Arbeidsutvalget i 2017 og 2018 er Rådmann i Tydal, Heidi Horndalen.
 
Kontaktopplysninger: 
Telefon: 73815904​
 
 
 
 
 
Nestleder:

Rådmann i Selbu, Stig Roald Amundsen, er nestleder av Arbeidsutvalget i 2017 og 2018.
 
 
Sekretariatet
Sekretariatet i Værnesregionen har ansvar for den administrative driften av Regionrådet. Dette innebærer å forberede, delta og følge opp møter i Arbeidsutvalget og Regionrådet samt å sikre koordinering og oppfølging av prosjekter av felles interesse. 
 
Sekretariatet har også overordnet ansvar for oppfølging av prosjekter for regional utvikling i Værnesregionen. I tillegg har sekretariatet ansvar for intern og ekstern informasjon/kommunikasjon - bl.a. gjennom drift av Værnesregionens hjemmeside. Ved behov leies det også inn kompetanse til prosjektledelse og utredningstjenester.
 
Sekretariatsleder er administrativ leder for Regionrådet.
 
Værnesregionens sekretariat har kontor i Rådhuset i Stjørdal, 3. etg.
 
Sekretariatsleder Rune Hegge

Kontaktopplysninger:
Rune Hegge
Telefon 90647615
e-post: rune.hegge@varnesregionen.no
 
 
 
 

 
​​​
Oppdatert: 03.01.2018 11:47
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground