Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Fakta om Værnesregionen - Slik styres Værnesregionen - Saksgang når politisk nemnd har delegert beslutningsmyndighet
Hopp til hovedinnhold

Saksgang når politisk nemnd har delegert beslutningsmyndighet

 Saksgang for fellestjenestene med politisk nemnd når politisk nemnd har delegert beslutningsmyndighet.

  • Enhetsleder i VR Samfunnsmedisinsk enhet, DMS, Legevakt, Forvaltningskontor,  Barnevern, PPT eller  leverer sin innstilling til Rådmann i vertskommunen. Vertskommunen for disse fellestjenestene er Stjørdal kommune.
  • Rådmann i Vertskommunen avklarer sin innstilling med Arbeidsutvalget. Hvis uenighet sendes saken tilbake til enhetsleder.
  • Rådmann i vertskommunen sender sin innstilling til Politisk nemnd som har endelig beslutningsmyndighet. Politisk nemnd for helse og samfunn behandler saker fra VR Samfunnsmedisinsk enhet, VR DMS, VR Legevakt og VR Forvaltningskontor. Politisk nemnd for barn og unge behandler saker fra VR Barnevern og VR PPT.
  • Det informeres om vedtak i hver enkelt kommune.

Organisasjonsstruktur, PN 2.jpg

Oppdatert: 27.06.2018 12:29
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground