Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Saksgang uten politisk nemnd

 

Flere av fellestjenestene i Værnesregionen er administrative tjenestesamarbeid uten styring av politisk nemnd. Nedenfor er to skisser som viser saksgangen for saker der politsk nemnd ikke er involvert.

Saksgang for fellestjenestene som ikke er styrt av politisk nemnd
  • Enhetsleder leverer sin innstilling til Rådmann i vertskommunen. Stjørdal er vertskommune for VR IT (VARIT), Lønn og Regnskap, Innkjøp, NAV Værnes og Sekretariatet. Malvik er vertskommune for Skatteoppkreveren og Arbeidsgiverkontrollen.
  • Rådmann i Vertskommunen leverer sin innstilling til Arbeidsutvalget.
  • Arbeidsutvalget sender sin innstilling til Regionrådet
  • Regionrådet sender sin innstilling til hver enkelt kommune som har endelig beslutningsmyndighet.

 

Organisasjonsstruktur, uten PN.jpg 

Oppdatert: 03.06.2016 10:23
Nei
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground