Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Pressemeldinger - Velger å styre med politisk nemnd
Hopp til hovedinnhold

Velger å styre med politisk nemnd

 

Flertallet av kommunene i Værnesregionen ønsker å styre videre samarbeid i regionen gjennom en eller flere politiske nemnder.

Felles kommunestyremøte Frosta til nett.jpg
Dette kom fram under et felles kommunestyremøte på Frosta mandag. I forkant av dette møtet har det vært gjennomført grundige prosesser med informasjon og drøftinger i enkeltkommunene.

Fire av de seks kommunene i Værnesregionen kom til Frosta-møtet med en holdning om at de ønsker at regionen styres gjennom en modell med en eller flere politiske nemnder.
Unntakene var Tydal kommune som gikk inn for at Værnesregionen skal organiseres som en samkommune, og Malvik kommune som ga signaler om at de ønsker å videreføre dagens styringsmodell i Værnesregionen. Dagens ordning innebærer ingen politisk styring av regionsamarbeidet, men at alle vedtak og beslutninger fattes i hvert enkelt av de seks kommunestyrene.
 
Intensjonen med Frosta-møtet var å finne hvilken modell kommunene finner mest hensiktsmessig å styre det interkommunale samarbeidet videre etter. Ettersom ett av de vektigste argumentene for å etablere samarbeidet i Værnesregionen var å skape et alternativ til kommunesammenslåing eksisterer det i utgangspunktet to mulige styringsmodeller for Værnesregionen.
Den ene er å samarbeide som i dag med vertskommune(r), men med politisk styring gjennom en eller flere folkevalgte nemnder.
Det andre alternativet er samkommunemodellen som i dag er etablert som en forsøksordning i Midtre Namdal og på Innherred hvor Levanger og Verdal har etablert en samkommune.
En tredje mulighet for Værnesregionen vil være å videreføre dagens modell. Men ettersom politikerne i fjor høst uttalte klart og tydelig at de ønsker mer politisk styring av samarbeidet, har dette vært vurdert som en lite aktuell modell for framtiden.

Prosessgruppa som så langt har jobbet med ny politisk styringsstruktur skal nå jobbe videre med å konkretisere et utkast til ny styringsmodell basert på tilbakemeldingene under Frosta-møtet. Dette skal legges fram innen 15. mai. Deretter skal Regionrådet i Værnesregionen behandle saken på sitt møte 1. juni. Målsetningen er at Regionrådet skal legge fram en felles innstilling som skal behandles i alle de seks kommunestyrene i løpet av juni måned.

Ambisjonen i tidsplanen er at Værnesregionen skal ha ny politisk styringsstruktur etablert fra 1. januar 2012.

Publisert: 06.04.2011 09:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground