Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Stolaksjon i kulturhuset

 

Bli med på aksjonen "En stol nærmere opplevelsen".

Jon-Anders Myrvang (14) til nett.jpg
Nå kan du, din bedrift eller ditt lag kjøpe en stol som sikrer deg gode kulturopplevelser framover. Stolaksjonen i det regionale kulturhuset i Stjørdal er i gang.

I 19 år var Jon-Anders Myrvang (bildet) kultursjef i Stjørdal kommune. Det var 19 år med mye kulturhus-snakk, men nå ligger det endelig klart for realisering av kulturhus. Da skal kultur-ringreven Myrvang bidra i arbeidet med samarbeidspartnere til kulturhuset.

Ingen har trolig vært involvert i flere kulturhus-planer i Stjørdal enn Jon-Anders Myrvang. Allerede i mai 1987 var det medieoppslag med den daværende kultursjefen som pekte på Husbyjordet som den best egnede tomten til et kommende kulturhus.
- Det er morsomt å tenke på at det blir akkurat på den tomten huset nå kommer, sier Jon-Anders Myrvang.

Nå står den tidligere kultursjefen i startblokkene for å være med på realiseringen av det kommende kulturhuset. Myrvang skal ut til næringsliv, lag og foreninger, og privatpersoner og tilby dem mulighetene til å bidra til realiseringen.
Med seg i dokumentmappen har Jon-Anders Myrvang mange ulike muligheter til å bli en samarbeidspartner for kulturhuset.
- Det handler om å “kjøpe” stoler i kulturhuset. En stol koster 15.000 kroner og ut fra hvor mange stoler du kjøper vil du få gjenytelser fra kulturhuset som står i stil til antall kjøpte stoler, sier Myrvang.

Alle som investerer i én stol, eller flere, i kulturhuset vil bli en del av KulturKompaniet. Dette blir en gruppering hvor alle samarbeidspartnere får møtes i ulike sammenhenger. I tillegg til gode muligheter til nettverksbygging, får også medlemmene av KulturKompaniet flere andre gjenytelser knyttet opp mot kulturhuset.
- Og ikke minst får de altså muligheten til å være med på realiseringen av et strålende flott nytt kulturhus og dets innhold, sier Jon-Anders Myrvang.

Det er selvsagt ingen overraskelse at den tidligere kultursjefen er stor kulturhustilhenger, og ser veldig fram til åpning av huset i 2013. 
- Det kulturhuset vi nå endelig får blir en meget lykkelig løsning for Stjørdal og hele regionen. Kulturlivet vil bli veldig beriket med det nye huset, som vil gjøre at det blir enda mer kultur i Stjørdal og regionen, sier Myrvang, som gleder seg stort til å banke på dørene hos bedrifter og organisasjoner som gjerne vil bidra.
- Jeg har veldig stor tro på at mange ønsker å bidra til dette praktfulle bygget og dets enda mer praktfulle innhold, sier den mangeårige kultursjefen.


Fakta om stolaksjonen
• Samtlige stoler i kulturhusets saler er “til salgs”
• Gjenytelsene avhenger av hvor mange stoler du/dere ønsker
• En stol koster 15.000 kroner og betalingen kan gjøres i en sum eller beløpet kan fordeles over tre eller fem år
• Det bidraget som du eller din bedrift/organisasjon gir til kulturhuset vil uansett være en viktig del av realiseringen av hele regionens nye storstue.

Dersom du/dere bidrar med midler i stolaksjonen vil det i tillegg til gode opplevelser også gi noen ekstra goder.
• Alle som kjøper stoler blir automatisk medlem i KulturKompaniet, som er navnet på kulturhusets partnerlaug. Medlemskap gir blant annet følgende goder:
o Subsidierte billetter til en årlig konsert spesielt for partnere
o Årlig vrimlekveld med underholdning
o Halvårlig partnerfrokost i byggeperioden

• Etter hvor mange stoler dere kjøper kan dere også få:
o Billetter til første forestilling
o Profilering på gulvfliser, plakett, nettsider med mer


Fakta om kulturhuset i Stjørdal
• Skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og for Værnesregionens øvrige kommuner, Frosta, Malvik, Meråker, Selbu og Tydal. Prosjektet skal fremstå som inviterende og inkluderende, og et sted hvor alle mennesker kan utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset skal fungere som en møteplass for byens og regionens innbyggere.
• Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon. Huset blir en mangfoldig plattform for kultur, kunst, dans og musikk. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv blir en stedegen attraksjon.
• Årlig målsetning på 400.000-500.000 besøkende.
• Innhold:
o Moderne bibliotek og nasjonalt Ole Vig-senter
o Kulturskole med et bredt spekter av aktiviteter - sang, musikk, dans, drama teater, maling m.m.
o Bypark for aktivitet og rekreasjon
o Lobby med kafeteria og galleri
o Frivillighetssentralen
o Newtonsenter for ungdom
o Nye lokaler for Ungdommens hus
o Møterom for lag og foreningsarbeid
o Kultursal/kammersal
o Tre kinosaler/digisaler
o Kirkesenter
• Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS, JST Arkitekter AS og Rambøll Norge AS
• Framdrift: Byggestart høst 2011, ferdig høst 2013

Publisert: 27.05.2011 11:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground