Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Pressemeldinger - Statsråd deler ut samhandlingspris
Hopp til hovedinnhold

Statsråd deler ut samhandlingspris

 Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer til Stjørdal tirsdag for å dele ut samhandlingsprisen 2010 til Værnesregionen.

At statsråden selv kommer til Stjørdal for å dele ut samhandlingsprisen settes stor pris på av de ansvarlige for helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen.
- Samhandlingsprisen er en veldig hyggelig anerkjennelse for det omfattende arbeidet som gjøres med helse- og omsorgsprosjektene innenfor Værnesregionen, sier leder av Regionrådet i Værnesregionen, Inga Balstad.
Hun vil på vegne av Værnesregionen motta prisen av helseministeren tirsdag.
Det var like etter nyttår at det ble kjent at Værnesregionen tildeles samhandlingsprisen 2010 fra Helsedirektoratet. Det omfattende helseprosjektet i Værnesregionen, er inndelt i sju ulike delprosjekt. Det er det ene av disse delprosjektene som er hedret med samhandlingsprisen. Prisen er tildelt prosjektet som dreier seg om interkommunal helsesøster-, kommuneoverlege- og jordmortjeneste. Bakgrunnen for dette delprosjektet, og de andre helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen, er samhandlingsreformen og myndighetenes oppfordring til samarbeid og bedre samhandling innenfor disse tjenestene.
Med bakgrunn i prosjektets innhold er det naturlig at utdelingen av selve prisen foregår på Stjørdal helsestasjon.
Det er kommuneoverlegen i Stjørdal, Bodil Dyrstad, som er prosjektleder for dette delprosjektet og hun er meget fornøyd med at statsråden kommer til Stjørdal med prisen.
- Det setter vi selvsagt stor pris på, sier Dyrstad, som gleder seg til besøk av Strøm-Erichsen.
Samhandlingsprisen 2010 er på 100.000 kroner og prispengene skal brukes til å øke kompetansen i de samarbeidende kommunene innen deres forebyggende og helsefremmende arbeid.


Fakta om helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen:
Kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker har igangsatt et samhandlingsprosjekt innenfor helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og Sykehuset Levanger.
Målsetningen med prosjektet er:
• Identifisere områder for samhandling innen helsetjenester inkludert omsorg med tanke på utvikling av "Værnesregionen som helsekommune" for et best mulig pasientforløp, forebyggende helsearbeid, kompetanse og bruk av IKT.
• Identifisere ulike samhandlingsprosjekt.
• Identifisere mulige organisatoriske modeller.
Prosjektet består av sju ulike delprosjekt:
• Interkommunalt samarbeid om DMS (Distriktsmedisinsk Senter).
• Interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste.
• Interkommunalt samarbeid om brukerkontor.
• Interkommunalt samarbeid med helseforetak om IKT-løsninger.
• Interkommunalt samarbeid med helseforetak om felles enhet innenfor rus/psykiatri.
• Struktur for organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene.
• Interkommunalt samarbeid med helseforetakene om folkehelse og forebyggende helsearbeid

Publisert: 14.02.2011 14:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground