Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Pressemeldinger - Nye stillinger til barnevernet
Hopp til hovedinnhold

Nye stillinger til barnevernet

 

Værnesregionen barneverntjeneste har fått midler til å styrke tjenesten med 2,61 nye stillinger.

De nye stillingene finansieres gjennom øremerkede midler avsatt i statsbudsjettet.
Værnesregionen barneverntjeneste søkte om midler til fire nye stillinger i forbindelse med at det var avsatt 240 millioner kroner til øremerket styrking av det kommunale barnevernet. Nå har fylkesmennene i hele landet fordelt midlene innenfor sine fylker.
Ettersom Værnesregionen barneverntjeneste betjener kommuner i begge Trøndelags-fylkene har de fått noe av “stillingspotten” fra både Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fordelte midler til 10,4 nye stillinger innenfor barnevernet i fylket. Av disse har Værnesregionen barneverntjeneste fått 2,21 stillinger.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde fått midler til 22,3 nye stillinger i sitt fylke. Av disse fikk tjenesten i Værnesregionen 0,4 stillinger.
- Vi søkte om fire stillinger fordi vi mente at det var behovet hos oss. Selv om vi aller helst skulle fått midler til fire nye stillinger, vil også 2,61 nye stillinger styrke tjenesten betydelig, sier leder for Værnesregionen barneverntjeneste Sissel Austheim.
Austheim har allerede kommet langt med rekrutteringen av de nye medarbeiderne, som hun håper å få ansatt i løpet av kort tid.


Fakta Værnesregionen barneverntjeneste
Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Tydal, Selbu, Meråker, Frosta og Stjørdal.
18,8 årsverk (før de nye stillingene) fordelt på de fem kommunene.
Hovedkontor i Stjørdal.
Leder: Sissel Austheim
Tlf: 74833733
Vakttlf utenom åpningstid: 02800
E-post: barneverntjenesten@varnesregionen.no

 

Publisert: 25.03.2011 11:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground