Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Pressemeldinger - Legevakten skal evalueres
Hopp til hovedinnhold

Legevakten skal evalueres

 

Felles legevakt for kommunene Selbu, Meråker, Tydal og Stjørdal er inne i sitt andre driftsår. Nå skal Værnesregionen Legevakt evalueres.

Illustrasjonsbilde Værnesregionen Legevakt til nett.jpg
I 2009 inngikk de fire kommunene samarbeid om en felles legevakttjeneste. I avtalen som da ble inngått er det bestemt at samarbeidet skal evalueres i løpet av 2011. Dette arbeidet starter opp i løpet av våren.

- Evalueringen består av flere deler. Ansatte ved legevakten, leger og ambulansepersonell skal intervjues. Det samme skal helsepolitikere i de fire kommunene. Vi ser også på bruk av ambulanse- og legevakttjenester før og etter innføring av legevaktsamarbeidet. Den viktigste delen av evalueringen er en spørreundersøkelse som retter seg mot brukere av legevakten fra alle de fire kommunene, sier medisinsk ansvarlig ved Værnesregionen Legevakt, Børge Lillebo.

Han regner med å sende ut nærmere 400 brev i månedsskiftet mars/april til brukere i Selbu, Meråker, Tydal og Stjørdal.

- Dette vil ikke bare være pasienter som har måttet oppsøke legevakten, men også personer som har vært i kontakt med oss via telefon, sier Lillebo.
Han håper på stor tilbakemelding fra brukerne, da dette vil være viktig for Værnesregionen Legevakt. Ikke bare viktig i forhold til videreføring av felles legevakt, men også viktig i forhold til å gjøre andre forbedringstiltak såfremt tilbakemeldingene viser dette.

Fakta om Værnesregionen Legevakt:
• Kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker samarbeider om legevakt.
• Døgnåpen legevakt for de fire kommunene. Lege til stede fra kl. 16-08 og alle helg- og høytidsdager. Ellers betjent av sykepleier.
• Ved øyeblikkelig hjelp på dagtid vil sykepleier være til stede og hjelpe pasienter som trenger legehjelp å komme til lege så raskt som mulig.
• Legevakten består av 6,7 årsverk fordelt på ti ansatte.
• Værnesregionen Legevakt har adresse Kjøpmannsgata 10-12 i Stjørdal (Gjensidige-gården). Ambulansetjenesten har base i samme bygg.
• Legevakten treffes alltid på tlf. 74 82 60 00.
• Leder for legevakten er Unni Røkke.

Publisert: 18.03.2011 10:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground