Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Pressemeldinger - Forslag til felles næringsplan
Hopp til hovedinnhold

Forslag til felles næringsplan

 Næringsforeningene i de seks kommunene i Værnesregionen har i samarbeid utarbeidet et forslag til Strategisk Næringsplan for regionen.

Inga Balstad og Torstein Mørseth - overlevering av forslag til SNP.jpg
Prosjektleder Torstein Mørseth overleverer forlsaget til felles Strategisk Næringsplan for Værnesregionen til leder av Regionrådet, Inga Balstad.

Onsdag ble plandokumentet overlevert Regionrådet for politisk behandling.
“Værnesregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er innen 2020 på samme nivå som landsgjennomsnittet. Det betyr en økning på minst 2,8 milliarder, fra 18 til 20,8 milliarder”.
Dette er det overordnede målet i forslaget til Strategisk Næringsplan (SNP) for Værnesregionen.

Det er næringsforeningene i kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Malvik, Frosta og Stjørdal som sammen har utarbeidet forslaget, med Stjørdal Næringsforum som “motor” i arbeidet.

Det var daglig leder i Stjørdal Næringsforum, Torstein Mørseth, som i onsdagens møte i Regionrådet i Værnesregionen presenterte planforslaget.
Planen har ett overordnet mål som altså handler om at regionen skal øke sin andel av BNP.

I tillegg består planen av seks øvrige mål, som er følgende:
• Værnesregionen har til enhver tid tilstrekkelig tilgang på næringsareal.
• Infrastrukturen i regionen er et av våre sterke fortrinn.
• Regionen har tilgang på kompetanse som dekker arbeidskraftbehovet.
• Værnesregionen har de mest næringsfremmende politikerne i Midt-Norge.
• Verdiskapning basert på miljø er et konkurransefortrinn for regionen.
• Værnesregionen er en av de mest attraktive regionene i Midt-Norge for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye.

For hvert av disse foreslåtte målene er det utarbeidet forslag til både delmål og strategier og tiltak for å oppfylle målene. Det er også pekt på hvilke indikatorer som kan brukes for å vurdere måloppnåelse og hvem som har ansvar for at hvert av delmålene nås.
Forslaget til Strategisk Næringsplan for Værnesregionen går nå til politisk behandling i hver av de seks kommunene.

Hele forslaget til Strategisk Næringsplan for Værnesregionen finner du ved å klikke her!

Publisert: 25.03.2011 09:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground