Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ansetter personvernombud

 

Fem kommuner i Værnesregionen samarbeider om personvernombud.

Regionrådet i Værnesregionen anbefaler at det opprettes en 100 prosent stilling som felles personvernombud for kommunene Tydal, Stjørdal, Meråker, Frosta og Selbu. Malvik vil vurdere om de ønsker å delta i ordningen når samarbeidsavtalen foreligger.
Regionrådet mener at den nye stillingen skal være plassert i Tydal. Samtidig er det ønskelig fra Regionrådets side at prosessen med rekruttering og ansettelse iverksettes slik at et felles personvernombud kan være på plass og operativt fra 1. januar 2012.


Informasjon om ordningen med personvernombud
Her følger litt informasjon om personvernombud. Kilde til alle opplysningene er Datatilsynet.

Hva er personvernombud?
Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Hva gjør et personvernombud?
• Fører oversikt over virksomhetens behandling av personopplysninger
• Påser at ledelsen i virksomheten har etablert et system for internkontroll
• Bistår personer som er registrert (kunder/borgere)
• Besvarer spørsmål om personvern internt i virksomheten
• Påpeker brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen
• Er en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
• Holder seg orientert om utviklingen innen personvern
+ langt flere arbeidsoppgaver

Hvorfor personvernombud?
Mange bedrifter og organisasjoner behandler daglig store mengder personopplysninger. Undersøkelser viser at en rekke virksomheter er usikre på personvernregelverket. Mangel på kunnskap kan føre til usikkerhet om gjeldende krav, som igjen øker risikoen for brudd på regelverket.
Ved å opprette et ombud sikrer virksomheten en intern ressurs med kompetanse på personvern tilpasset egen virksomhet. Dette sikrer personvernet og skaper trygghet og tillit til virksomhetens behandling av personopplysninger. For virksomheten kan et godt personvern bidra til å styrke omdømmet blant publikum, kunder og egne ansatte.
Publisert: 06.04.2011 09:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground