Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Pressemeldinger - 125.000 til PPT-utredning
Hopp til hovedinnhold

125.000 til PPT-utredning

 

Fem av kommunene i Værnesregionen ønsker å utrede felles PP-tjeneste.

​Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har bevilget 100.000 kroner og Nord-Trøndelag fylkeskommune 25.000 kroner til utredning av Værnesregionen PP-tjeneste.

Regionrådet i Værnesregionen ga i juni i år grønt lys for en forprosjektplan til å utrede felles PP-tjeneste. Kommunene som ønsker å utrede felles PP-tjeneste er Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Malvik har varslet at de ikke ønsker å delta i utredningsarbeidet.

- Hovedmålsettingen med å etablere Værnesregionen PPT er å bygge et robust fagmiljø for kommunene, og utnytte den totale fagkompetansen bedre, sier Anne Karin Veisetaune, som er prosjektleder for utredningen og leder for PPT i Stjørdal kommune.

Hun peker også på viktigheten av at PPT, som kommunens eneste sakkyndige instans, har en fristilt rolle. Veisetaune mener dette er enklere å gjennomføre i Værnesregionen PPT, enn gjennom PPT i hver enkelt kommune.
I disse dager behandler Stortinget stortingsmelding 18, som sier mye om hvordan PPT skal jobbe framover.

- Vi skal være tilgjengelige og bidra til helhet og sammenheng, vi skal arbeide forebyggende, vi skal tidlig inn i barnehage og skole og vi skal selvsagt være en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner, sier Anne Karin Veisetaune.

Til disse rådgivende forventningene er det knyttet flere tiltak som i sum innebærer økt veiledning, informasjon og kompetanseutvikling. I stortingsmeldingen legges det blant annet opp til etablering av interkommunale kompetansenettverk.

- Vi som jobber med utredningen av Værnesregionen PPT mener at etablering av en felles PP-tjeneste er veldig i tråd med føringene fra denne stortingsmeldingen, og at det å etablere et større fagmiljø er viktig i forhold til å kvalitetssikre vårt arbeidsområde, sier Anne Karin Veisetaune.

Publisert: 09.11.2011 14:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground