Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Legionella - tilfeller i Stjørdal sommeren 2018
Hopp til hovedinnhold

Legionella - tilfeller i Stjørdal sommeren 2018

 I sommer har vi fått meldinger om tre tilfeller av legionellose i Stjørdal kommune.

Til sammenligning hadde vi registrert kun ett tilfelle av legionellose i perioden 2013-2017. Alle tre tilfellene ble varslet av medisinsk avdeling ved sykehuset Levanger. Så lenge vi ikke har funnet konkrete kilder eller årsaken til smitten, er bildet bekymringsfullt. Vi må snarest finne ut om dette er et utbrudd eller enkelthendelser.
 
Fastleger og legevakt er informert og bes tenke på muligheten for legionellasykdom ved vurdering av relevante symptomer en tid framover, og melde rask til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen hvis funn eller prøvesvar gir mistanke.
 
Sykehuset Levanger, som har meldt alle de tre tilfellene, bes vurdere å ta utvidet diagnostikk av eventuelle senere pasienter som viser positiv hurtigprøve for å få avslørt om det er samme bakteriestamme hos flere.
 
Vi kartlegger nærmiljøet og bevegelser for de tre tilfellene. Smittesporingsarbeidet har ikke klart å gi mistanke om en felles eller ekstern smittekilde pr. nå. Arbeidet gjøres i samråd med Folkehelseinstituttet.
 
Vi sender i dag ut en rask rundspørring til virksomheter som kan tenkes å ha installasjoner som fontener, badeanlegg/fellesdusj, boblebad, luftfukteanlegg for matvarer, luftcrubbere, vanntåkeanlegg, bilvaskemaskin, kjøletårn mm. Interessante installasjoner vil bli fulgt opp.
 
Fakta
 
Legionellose er en bakteriell lungesykdom som forårsakes av legionellabakteriene. Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn i små mengder. Under visse forhold kan bakterievekst utvikle seg stillestående eller lukkede vannsystemer. De formerer seg ikke f.eks. i varmtvannsberedere som holder >70 gr.C hele tiden.
 
Bakterien overføres ved å puste inn aerosoler (bitte små dråper eller tåke) fra infiserte varmt- eller kaldtvannsystemer.
 
Klimaanlegg i biler og hjem sprer ikke bakterien. Sykdommen smitter ikke fra person til person. De fleste som blir utsatt som for legionellabakterien vil ikke utvikle sykdom. Barn og unge uten underliggende sykdom blir svært sjelden syke. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.
 
Ved spørsmål kan kommuneoverlegen kontaktes via Stjørdal kommunes sentralbord telefon: 74833500
 
Leif Edvard Muruvik Vonen - Kommuneoverlege
 
Yogindra Samant - ass. Kommuneoverlege
 
road-sign-464643_960_720.png


Publisert: 09.08.2018 14:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground