Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Regional Ambulanseberedskap i Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Regional Ambulanseberedskap i Værnesregionen

 Regionrådet i Værnesregionen vedtok 6. desember en enstemmig uttalelse til Helse Midt-Norge RHF om regional ambulanseberedskap.

​Etter en grundig diskusjon var Regionrådet tydelige på at ambulanseberedskap i Værnesregionen ikke er et anliggende for en enkelt kommune, men at det har regionale implikasjoner som føre til behov for meget god regional dialog med alle avtaleparter. Følgende ble vedtatt:

  1. Værnesregionen definerer sikring av stabil ambulanseberedskap i regionen som en regional prioritert satsning.
  2. Værnesregionen ber om at Helse Midt-Norge RHF bidrar til at Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital samordner kvalitet og utvikling av ambulanseberedskapen i Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal til ett akuttmedisinsk geografisk område, som er sammenfallende med Legevaktas nedslagsfelt.
  3. Uttalelse om saken oversendes Helse Midt-Norge RHF

Uttalelse til Helse Midt-Norge RHF.pdfUttalelse til Helse Midt-Norge RHF.pdf:

Publisert: 06.12.2017 16:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground